Adres: Fener Cad. Fener İş Merkezi B-1 Blok Kat:2 Muratpaşa-Antalya TEL : 0242 228 20 21

Hipospadias

Doğumsal bir penis hastalığı olup; idrar deliğinin penis ucunda yerleşmeyip anormal olarak daha aşağı seviyelerde bulunmasıdır. Bu olgularda hastalığın derecesine göre penis eğriliği de eşlik edebilmektedir. Yaklaşık 300 doğumda bir karşılaşılan nadir bir hastalıktır. İdrar deliğinin penis uç kısmına olan uzaklığı hastalığın ağırlık derecesini belirler. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, gebelik süresince karşılaşılan çevresel ve hormonal faktörlerin etken olabileceği düşünülmüştür.
Hastalığın tanısı genellikle doğum sonrası yapılan rutin muayeneler ile konulabilir. Sünnet derisi geriye çekilmek suretiyle yapılan muayenede bu tarz bir doğumsal anormalliğin olup olmadığı ortaya konulabilir. Hastalığın teşhisi konulduktan sonra, bu çocuklarda sünnet girişiminin kesin olarak yapılmaması çok önemlidir. Bu olgularda sünnet derisi ileri dönemde yapılacak düzeltici operasyonlarda kullanılacağından, hasta yakınlarının bu önemli konuda yeterince uyarılması gereklidir.

Daha ileri yaşlara gelmiş ancak hipospadias hastası olduğu bilinmeyen çocuklar, idrarlarını yaparken idrarın etrafa dağıldığını aileleri ile paylaşabilir. Tüm bunların dışında erişkin döneme ulaşmış ve hipospadias hastalığı fark edilemediğinden dolayı sünnet edilmiş erişkinlere de rastlanabilmektedir. Bu hastaların bir kısmı çocuk sahibi olamama şikayetiyle hekime başvurmakta olup; bu hastalarda hipospadias nedeniyle, cinsel ilişki sırasında semenin vagina yerine dışarıya boşalması çocuk sahibi olunmasına engel olabilmektedir. Bu hastalarda aynı zamanda cinsel ilişki sırasında peniste eğrilik oluştuğu da hasta tarafından bildirilebilir.
Hipospadias hastalığının tedavi edilmesinin amacı; hastaların estetik kaygılarının giderilmesi, normal idrar yapmalarının sağlanması ve anomali nedeniyle infertilite (kısırlık) oluşmasının engellenmesidir. Cinsel ilişki sırasında penis eğriliği oluşan erkeklerde de şekil bozukluğunun cerrahi ile giderilmesi mümkündür.
Hipospadias nedeniyle mevcut olan penis deformitesinin giderilmesine yönelik çok çeşitli cerrahi teknikler bulunmaktadır. Hangi cerrahi tekniğin uygulanacağı hastanın deformitesinin ağırlık derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Ağır olgularda tek seans cerrahiler yeterli olmayıp iki hatta üç basamaklı cerrahi planlamaların yapılması gerekebilir.