Adres : Fener Cad. Fener İş Merkezi B-1 Blok Kat:2 Muratpaşa-Antalya 0 242 228 20 21

Doğumsal PENİS EĞRİLİĞİ

Doğumsal penis eğriliği nadir görülen ve genellikle ergenlik çağına girilmesiyle birlikte başlayan penis ereksiyonları ile fark edilen bir hastalıktır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte; yarattığı sonuçlar hastanın cinsel hayat kalitesini önemli derecede olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Ereksiyon sırasında oluşan eğriliklerin derecesi, hastanın cinsel ilişkiye girebilme olanağını belirlemektedir. Penis eğriliği en sıklıkla aşağıya doğru olmakla birlikte yukarı, sağ ve sol yönlere doğru oluşan eğriliklerle de nadiren de olsa karşılaşılmaktadır.Hastalığın tanısı öncelikle hastanın ifadesi ve penisin ereksiyon halindeyken fotoğraflanması ile ortaya konulmaktadır. Eğrilik objektif olarak ortaya konulduktan sonra tedavi kararı, hasta ile karşılıklı görüşülerek verilir. Genel olarak kabul edilen görüş; 30° ve altında bulunan ve hafif olarak nitelendiren eğriliklerin, cinsel ilişkiye engel olmayacağı dolayısıyla cerrahi olarak düzeltmesinin gerekli olmadığı şeklindedir. Sadece kozmetik nedenlerle ameliyat olmak isteyen hastalar olmakla birlikte cerrahi girişimin 30° ve üstü eğriliği olan ya da ilişki sırasında eşi ya da kendisi ağrı-huzursuzluk hisseden olgulara uygulanmalıdır.

Doğumsal penis eğriliğinin hafif olgular dışındaki hastalarda tek tedavisi cerrahi girişim olup; ilaç ile tedavisi bulunmamaktadır. Düzeltici cerrahilerin başarı oranı farklı cerrahi tekniklere göre değişiklik göstermekle birlikte %90'lar civarındadır. Bununla birlikte her cerrahi müdahale öncesinde olduğu gibi hastaların cerrahi girişimin olası yan etki ve komplikasyonları konusunda ayrıntılı olarak bilgilndirmeleri gereklidir.