Adres : Fener Cad. Fener İş Merkezi B-1 Blok Kat:2 Muratpaşa-Antalya 0 242 228 20 21

PEYRONİE Hastalığı Tanı ve TEDAVİSİ

Peyronie hastalığı genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülen ve ereksiyon anında penisin farklı yönlere eğilmesi, penis üzerinde ele gelen plak yapısı ve ereksiyon anında ağrı şikayetlerine neden olan edinsel bir hastalıktır. Sözü edilen şikayetlerden sadece biri ya da birkaçı Peyronie hastalarının hekime başvurmasına neden olur. Tüm bunların dışında bazı hastalarda, cinsel ilişki sırasında sertleşme sorunu yaşanması da başvuru şikayeti olabilmektedir. Sözü edilen bu hasta grubunda hekim tarafından yapılan değerlendirme ve fizik muayene sırasında Peyronie hastalığının varlığı rastlantısal olarak saptanmaktadır. Önceleri hastalığın nadiren görülen bir klinik antite olduğu sanılırken; yakın zamanda yapılan çalışma sonuçları 40 yaş üstü cinsel aktif erkeklerde hastalığın görülme sıklığının %8 gibi oranlara çıkabildiğini göstermektedir. Ek olarak özellikle son yıllarda, 40 yaş altı genç erkeklerde de hastalığın görülme sıklığının giderek arttığı rapor edilmiştir. Hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte; penis üzerine muhtemelen cinsel ilişkinin neden olduğu tekrarlayan mikrotravmalara karşı verilen anormal iyileşme yanıtı ve sonuç olarak penis dokusu üzerinde oluşan nedbe yapısının hastalık sürecinde rol oynadığı kabul edilmektedir.

Peyronie hastalığının tanısı, yukarıda sözü edilen şikayetlerin bir ya da birkaçının hasta tarafından ifade edilmesi ve/veya hekim tarafından yapılan fizik muayene sonrası ortaya konulmaktadır. Hastalığın genellikle iki döneminin olduğu kabul edilmektedir. Ereksiyon sırasında ağrının olduğu ve genellikle 12-18 ay devam eden hastalık dönemi erken dönem; ağrının olmadığı buna karşılık penis eğriliği ve ele gelen penis üzerindeki sertliğin kalıcı hale geldiği dönem geç dönem olarak kabul edilmektedir. Hastalar hekime hem erken hem de geç dönemde başvurabilmektedirler. Peyronie hastalarında nasıl bir tedavinin uygulanacağı konusundaki harar; öncelikle hastanın bulunduğu erken/geç dönem tespitinin yapılması ardından kararlaştırılır. Öncelikli olarak hastaların; Peyronie hastalığının hayatı tehdit eden bir hastalık olmayıp sadece cinsel yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir tablo olduğu ve her türlü tedavisinin mümkün olduğu konusunda bilgilendirilmeleri gereklidir. Erken dönemde başvuran hastalarda ağızdan alınan ya da penis üzerindeki plak yapısının içine enjekte edilebilen tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Geç dönemde başvuran hastalarda ise ilaç tedavinsin herhangi bir etkisinin olmadığı gösterilmiş olup; bu tarz hastalarda ilaç tedavileri uygulanmamaktadır.

Peyronie hastalarının başvuru anında penis sertleşme kalitesi de değerlendirilmeli ve gerekiyorsa klasik sertleşme sorunu yaşayan hastalara uygulanan tedavilerin aynısı bu hastalarda da uygulanmalıdır. Genel olarak kabul edilen görüş klasik sertleşme sorunu tedavisinde uygulanan tedavi protokolünün Peyronie hastalarında da aynen uygulanmasıdır. Özetle kolay uygulanabilir ağızdan uygulanabilen seçenekler ile tedaviye başlanmalı, yanıt alınamadığı taktirde penis içine ilaç enjeksiyonu yada penis protez yerleştirilmesi gibi cerrahi girişimler uygulanmalıdır.

Peyronie hastalarında genellikle kabul edilen görüş; ereksiyon anında cinsel ilişkiye girmeyi engelleyecek düzeyde penis eğriliğinin bulunmadığı hastalarda sadece penis plağının küçülmesini sağlayıcı tedaviler ve eğer varsa ereksiyon bozukluğuna yönelik ek tedavi uygulanmasıdır. Buna karşılık cinsel ilişkiye girmeyi engelleyecek düzeyde penis eğriliğin bulunduğu olgularda düzeltici cerrahi girişimler yapılmalıdır. Cerrahi düzeltici girişimler mutlak suretle geç dönemde bulunan ve penis plağının ilaç tedavisiyle iyileştirilemediği olgulara yapılmalıdır. Hastanın penis sertleşme kalitesi iyi düzeyde ise tek başına düzeltici operasyon yeterlidir. Buna karşılık ilaç tedavisine yanıt alınamayan sertleşme sorunu yaşayan ve ileri derecede penis eğriliği bulunan olgularda her iki şikayeti aynı anda giderebilecek penis protez yerleştirilmesi şeklinde bir cerrahi girişim tercih edilmelidir.