Adres : Fener Cad. Fener İş Merkezi B-1 Blok Kat:2 Muratpaşa-Antalya 0 242 228 20 21

Selİm Prostat Büyümesi ve Erektİl Dİsfonksİyon

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde yapılan bir bilimsel çalışmanın sonuçları, 40 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık olarak %35'inde hafiften ağıra kadar değişen derecelerde Erektil Disfonksiyon - İktidarsızlık şikayetinin olduğunu ortaya koymuştur. Aynı dönemlerde yapılan bir araştırmanın sonuçları ise; 1995 yılında tüm dünyada 150 milyon civarında erkekte sertleşme sorunu olduğunu ve bu sayının 2025 yılında 325 milyonu bulacağını göstermiştir. Erkeklerde sertleşme sorunu; diabet(şeker hastalığı), damar hastalıkları ve nörolojik hastalıklar ile hormonal bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte sertleşme sorunun en önemli nedenlerinden biri de yaşlılıktır. Erkeklerde artan yaş ile birlikte, sertleşme sorununun görülme sıklığının da arttığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur.

Yaşlanan erkeklerde en sık karşılaşılan bir diğer önemli ürolojik problemde prostat bezinin selim büyümesidir. Prostat bezi erkeklerde, mesane çıkımında yer alan ve idrar yolunun içinden geçtiği, kestane şeklinde ve yaklaşık 20 gr ağırlığında bir organdır. Prostat bezinin en önemli görevi; erkekte sperm hücrelerinin içinde yer aldığı semen içeriğini oluşturmak ve sperm hücrelerini koruyan bazı kimyasalları üretmektedir. Günümüzde prostat bezinin görevlerinden çok, büyümeye bağlı olarak oluşturduğu sorunlar tartışılmaktadır. Yaşlanan erkeklerde prostat bezi, muhtemelen hormonal etkilere bağlı olarak büyümekte ve daha fazla kasılarak, içinden geçen idrar yolu (uretra) üzerine baskı yaparak idara akım hızının azalmasına neden olmaktadır. Tüm bu olayların sonucu prostat bezinin büyüdüğü ya da daha fazla kasıldığı erkeklerde; idrar yaparken zorlanma, çatallaşma, sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma ve idrar kaçırma gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda özetlenen bilgilerden anlaşılacağı gibi hem peniste sertleşme sorunu hem de prostat bezinin selim büyümesi hastalıkları, yaşlanma ile birlikte sıklığı artan iki hastalıktır. Her iki hastalığın özellikle yaş ile birlikte artan sıklığının ortaya konulması, araştırıcıları her iki hastalığın ortak bir zeminde ve benzer moleküler olaylar sonucu geliştiği konusunda düşünmeye zorlamıştır. Bu fikirden yola çıkan araştırmacılar, gerek insanlar, gerekse deney hayvanlarında yaptıkları yoğun çalışmalar ile her iki hastalık arasındaki olası ortak oluşum ilişkisini büyük ölçüde ortaya koymuşlardır. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar, hem peniste hem de prostat bezinde aşırı kasılmaya neden olan kimyasal maddelerin, bir yandan sertleşme sorunu, diğer yandan da selim prostat büyümesine neden olduğunu kanıtlamışlardır.

Konu ile ilgili olarak insanlarda yapılan en önemli çalışmada: 7 farklı ülkede 15000 dolayında erkek değiştirilmiş ve selim prostat bezi büyümesi olan erkeklerde penis sertleşme bozukluğu oranının; selim prostat büyümesi olmayan erkeklere göre iki kat daha fazla görüldüğü gösterilmiştir.

Bu bilgileri destekleyen en önemli başlıklardan biride ; sertleşme sorununun tedavisinde kullanılan ilaçların, prostat bezinin gevşemesini sağlayarak, alt idrar yolları ile ilgili şikayetlerin giderilmesine katkı sağladıklarının gösterilmesidir. Günümüzde sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde; sildenafil, vardenafil ve tadalafil olarak bilinen ilaçlar yüksek oranlarda başarı sağlamaktadır. Bununla birlikte deneysel çalışmalar ve insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmaların sunuçları; sertleşme sorunu nedeniyle bu ilaçların kullanılması sonrası prostat bezinde önemli düzeylerde gevşemenin gerçekleştiğini ortaya koymuştur.

Tüm bu çalışmaların sonuçları; selim prostat büyümesi tanısı konulan hastaların, penis sertleşme sorunu açısından da mutlak suretle değerlendirilmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. Ek olarak, selim prostat büyümesi olan erkeklerin bu hastalığın tedavisi sonrası cinsel fonksiyon bozukluklarının da anlımlı derecede düzeldiği gösterilmiştir. Bununla birlikte günümüzde; selim prostat büyümesi olan hastaların, cinsel fonksiyon bozuklukları açısından istenen düzeyde sorgulanmadığı, hastalarında bu konuda şikayetlerini hekimler ile yine yeterli düzeyde paylaşmadıkları bilinmektedir. Öte yandan, yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi, günümüzde her iki hastalığın arasındaki yakın ilişkinin varlığı büyükm ölçüde ortaya konulmuştur. Bu noktadan yola çıkarak eş zamanlı selim prostat büyümesi ve sertleşme sorunu olan erkeklerde; hastalıkların sebep-sonuç ilişkisi açısından ele alınması gereklidir. Selim prostat büyümesinin etkin tedavisinin, aynı zamanda sertleşme sorununun da tedavi edilmesine önemli derecede katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.